Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Image

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija

Piraklostobin 250 g/l

Grupa

Strobilurini

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

50 ml, 250 ml i 1 L

Karenca

Borovnica – 3 dana
Breskva, paradajz i krastavac – 7 dana
Lisnato povrće – 14 dana
Pšenica i tritikale – 35 dana
Leska – obezbeđeno vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

11

Image

Prednosti preparata

 • Fungicid izuzetno širokog spektra
 • Delotvoran u voću, povrću i ratarskim usevima
 • Daje jako dobar zeleni efekat u pšenici
 • Jedan od retko registrovanih fungicida za suzbijanje raka leske
 • Bez opasnosti od fitotoksičnosti

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi/usevi: pšenica, tritikale, paradajz, leska, borovnica, breskva, lisnato povrće i krastavac.

  Pšenica: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini od 0,75 l/ha.
  Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30–65).

  Tritikale: za sprečavanje pojave bolesti lista i stabla (Alternaria spp., Helminthosporium spp., Puccinia graminis sp. tritici, Pyrenophora spp., Septoria spp.) u količini 0,8–1,0 l/ha.
  Vreme primene: preventivno, od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25–61).

  Paradajz: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti paradajza (Septoria lycopersici) i crne pegavosti (Alternaria spp.) u količini 0,65–0,8 l/ha.
  Vreme primene: od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova ima tipičnu boju zrelog ploda (BBCH 40–87).

  Leska: za suzbijanje prouzrokovača raka leske (Cytospora corylicola) u količini od 1 l/ha.
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja povoljnih uslova za nastanak bolesti, kada je leska u fazi početka listanja i u jesenjem tretmanu u oktobru pre opadanja lišća.

  Borovnica: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i stabla borovnice (Septoria albopunctata) u količini od 0,5 l/ha.
  Vreme primene: preventivno, od faze početka cvetanja (5% cvetova otvoreno) do sazrevanja plodova.

  Breskva: za sprečavanje pojave truleži plodova tokom skladištenja (Gloesporium spp., Penicillium., Alternaria spp., Botrytis cinerea) u količini 0,6–0,8 l/ha.
  Vreme primene: 1–2 puta pre berbe, najkasnije 7 dana pred berbu.

  Lisnato povrće: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista povrća (Alternaria sp., Septoria sp.) u količini od 0,5 l/ha.
  Vreme primene: preventivno, od faze kada je treći pravi list razvijen do faze kada je 70% lisne mase tipično za sortu (BBCH 13–47).

  Krastavac: za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria spp.) i plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u količini 0,65–0,8 l/ha.
  Vreme primene: od kraja izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova (BBCH 40–89).
  Može se primenjivati dva puta na istoj površini u toku godine.

  Mogućnost mešanja

  U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa drugim preparatima na bazi cipermetrina, fosetil-aluminijuma, dodina, boskalida.

 • Image je odličan fungicid širokog spektra delovanja na bolesti kao što su: pepelnica (Blumeria graminis), siva pegavost lista (Septoria tritici), rđa pšenice (Puccinia sp.), bolesti lista i stabla (Alternaria spp., Helminthosporium spp., Puccinia graminis sp. tritici, Pyrenophora spp., Septoria spp.), siva pegavost paradajza (Septoria lycopersici), crna pegavost (Alternaria spp.), rak leske (Cytospora corylicola), pegavost lista i stabla borovnice (Septoria albopunctata), trulež plodova tokom skladištenja (Gloesporium spp., Penicillium., Alternaria spp., Botrytis cinerea), pegavost lista povrća (Alternaria sp., Septoria sp.) i plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

 • Image je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem na bazi aktivne materije piraklostrobin. Piraklostrobin pripada grupi metoksikarbamata, a prema mehanizmu delovanja remeti normalan proces transporta elektrona u kompleksu III (citohrom bc1-ubihinon oksidaza na Qo mestu). Prilikom nanošenja na list, piraklostrobin se usvaja u voštani sloj biljke i translaminarno raspoređuje u tretiranim biljnim delovima. Pored fungicidnog ima izražen fiziološki efekat koji se ispoljava kroz odloženo starenje, zelenije listove, bolju tolerantnost na biotičke i abiotičke uslove, kao i efikasnije usvajanje vode i azota. Predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnih materija u zaštiti žitarica, jer ispoljava širok spektar delovanja na ekonomski značajnije prouzrokovače bolesti (Septora spp., Puccinia spp., Blumeria spp., Pyrenophora spp., Alternaria spp i mnoge druge).

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi