Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Syngenta

Pergado® F 45 WG

Lokalsistemični fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Aktivna materija

Mandipropamid 50 g/kg + folpet 400 g/kg

Grupa

Ftalimidi

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

25 g, 250 g i 1 kg

Karenca

Vinova loza – 35 dana

Klasifikacija rezistentnosti

40 + M04

F Pergado F 45 Wg

Prednosti preparata

 • Kombinovani preparat sa preventivnim i kurativnim delovanjem
 • Otporan na ispiranje kišom
 • Dve aktivne materije obezbeđuju bolju efikasnost i dužu zaštitu
 • Preparat nije fitotoksičan za useve

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasad: vinova loza.

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini 2–2,5 kg/ha, uz utrošak vode do 1000 l/ha (do 10 ml/100 m²).
  Vreme primene: tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

  Pergado® F 45 WG može se primeniti maksimalno četiri puta na istoj površini u toku godine, uključujući i preparate istog načina delovanja.

  Ako se primenjuje u dva uzastopna tretmana razmak između njih treba da bude najmanje 10 dana. Preporučuje se preventivna primena, pre nastanka infekcije, najčešće u vreme cvetanja i precvetavanja i početka formiranja bobica, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti.

  Za određivanje momenta tretiranja pratiti preporuke prognozno–izveštajne službe. Može se primenjivati u svim tipovima prskalica i atomizera.

  Mogućnost mešanja

  Pergado® F 45 WG se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Kada se Pergado® F 45 WG meša sa tečnim formulacijama pesticida, potrebno je prvo njega rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati i tečni preparat.

 • Pergado® F 45 WG specijalizovan je za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

 • Pergado® F 45 WG je kombinovani preparat sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Aktivna materija mandipropamid se odmah nakon tretmana snažno vezuje za voštani sloj kutikule, zbog čega je izuzetno otporan na ispiranje kišom. Mandipropamid deluje na klijanje spora, zaustavlja rast micelije i sprečava sporulaciju i samim tim dalje širenje infekcije. Folpet, kao aktivna materija nespecifičnog mesta delovanja, pruža odličnu površinsku zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii) i crne pegavosti (Phomopsis viticola) u zasadu vinove loze.

  Osim toga, folpet potpomaže i delovanje na sivu trulež (Botrytis cinerea), što je dodatni razlog za njegovu primenu. Dvojno delovanje preparata obezbeđuje bolju efikasnost, dužu zaštitu, i sporije sticanje rezistencije kod fitopatogenih gljiva. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preparat nije fitotoksičan za useve, odnosno zasade u kojima je dozvoljena primena, ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača.

Programi zaštite

 • Vinova Loza

  Zaštita vinove loze

  Preuzmite program zaštite

 • Programi zaštite

  Povezani proizvodi