Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Postulat

Sistemični fungicid za zaštitu ratarskih useva

Aktivna materija

Protiokonazol 250 g/l

Grupa

Triazoli

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

1 L

Karenca

Pšenica – 35 dana
Suncokret – 45 dana
Uljana repica – 56 dana
Šećerna repa – 14 dana

Klasifikacija rezistentnosti

3

F Postulat

Prednosti preparata

 • Preparat sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem
 • Kvalitetna zaštita od najčešćih i najopasnijih bolesti
 • Izuzetna efikasnost na fuzarijum
 • Za visoke prinose i uspešnu ratarsku proizvodnju

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: pšenica, uljana repica, suncokret i šećerna repa.

  Pšenica:

  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), rđe lista (Puccinia spp.) i paleži klasa (Fusarium spp.) u količini 0,8–1 l/ha (80–100 ml/100 m²).

  Vreme primene: od fenofaze početka rasta stabljike do faze punog cvetanja (zrelo 50% polenovih kesica) za suzbijanje bolesti lista i stabla (BBCH 30–65).

  Za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa Postulat se primenjuje od fenofaze kraja klasanja: pojavili su se svi klasovi do početka cvetanja: vidljive polenove kesice (BBCH 59–61).

  Suncokret: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,8–1 l/ha (80–100 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, u fenofazi početka cvetanja: cvetne latice su uvećane; vidljiva cvetna površina na spoljašnjoj strani glavice do faze punog cvetanja: srednja trećina glavice u cvetu (vidljivi prašnici i tučak) (BBCH 61–65).

  Uljana repica: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,8–1 l/ha (80–100 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre sticanja uslova za ostvarenje infekcije od početka cvetanja kad je 20% cvetova otvoreno, a drugi tretman 7–10 dana kasnije.

  Šećerna repa: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini 0,6–0,8 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²)
  Vreme primene: preventivno, pre sticanja uslova za ostvarenje infekcije od zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (BBCH 31–49). Proizvod se može primeniti dva puta u toku godine na istoj površini. Sa prvim tretmanom treba početi najkasnije sa pojavom prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje bolesti, a drugi 2–3 nedelje kasnije.

  Mogućnost mešanja

  Postulat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Pre primene treba proveriti njihovu kompatibilnost. Ne sme se mešati sa izuzetno kiselim insekticidima.

 • Postulat je efikasan u suzbijanju: pepelnice (Blumeriela graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.), paleži klijanaca (Fusarium spp) i bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum).

 • Postulat je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, na bazi aktivne materije protiokonazol. Jedinjenje protiokonazol pripada hemijskoj grupi triazoli, koje deluje putem inhibicije citohroma P–450 od koga zavisi aktivnost 14α-demetilaze sterola, odnosno demetilacija u položaju C–14. Ovaj sterol kod gljiva ima izuzetno važnu ulogu u propustljivosti ćelijskog zida. Zbog ovakvog načina delovanja, jedinjenja iz grupe triazola se svrstavaju u fungicide specifičnog načina delovanja i označeni su kao DMI fungicidi. Prilikom tretmana, aktivna materija se brzo apsorbuje vegetativnim delovima, a u biljkama se kreće akropetalno (od osnove ka vrhu).

  Fungicid Postulat je izuzetno efikasan u suzbijanju brojnih prouzrokovača biljnih bolesti na ratarskim usevima, posebno šećernoj repi, žitaricama i uljaricama. Uprkos snažnom kurativnom efektu, preparat Postulat je najbolje koristiti preventivno, kada se stvore povoljni uslovi za infekciju.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi