Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Diverto

Sistemični fungicid za zaštitu od prouzrkovača biljnih bolesti koji se koristi u zasadima jabuke, višnje, breskve, šljive i vinove loze

Aktivna materija

Ciprodinil 300 g/l

Grupa

Anilinpirimidini

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

50 ml i 1 L

Karenca

Jabuka – 3 dana
Višnja, breskva, šljiva – 7 dana
Stone sorte vinove loze – 7 dana
Vinske sorte vinove loze – 21 dan

Klasifikacija rezistentnosti

9

F Diverto

Prednosti preparata

 • Široka i delotvorna primena u voćarstvu
 • Naročito je koristan u koštičavom voću za suzbijanje monilioza
 • Jako preventivno delovanje
 • Nema negative efekte na biljke

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi: jabuka, višnja, breskva, šljiva i vinova loza.

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u količini 0,75–1,0 l/ha (7,5–10 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno tokom perioda askospornih zaraza, a pre ostvarene infekcije, od faze kada su vidljivi prvi listovi, do faze kada su plodovi jabuke dostigli veličinu 10 mm (BBCH 11–71).

  Višnja: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (BBCH 59–65).

  Breskva: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (BBCH 59–65).

  Šljiva: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini 0,5–0,75 l/ha (5–7,5 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (BBCH 59–65).

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,25–1,5 l/ha (12,5–15 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze kada je cvast jasno vidljiva do početka sazrevanja bobica (BBCH 53–81).

  Mogućnost mešanja

  Kada se preparat primeni prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti. Preparat Diverto se može mešati sa većinom preparata koji se primenjuju u zaštiti voća.

 • Diverto je delotvoran na: pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequlis), sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) i sivu trulež (Botrytis cinerea).

 • Diverto je sistemični fungicid na bazi aktivne materije ciprodinil, koja pripada grupi anilinpirimidina, inhibitora metionin biosinteze. Ova grupa ispoljava jako preventivno delovanje koje je zasnovano na inhibiciji izduživanja klicine cevi tokom klijanja spora, formiranja apresorija i rasta micelije. Prodiranje i proces infekcije patogena u tkivo domaćina je takođe mesto delovanja ove hemijske grupe. Ciprodinil kao sistemični fungicid se transportuje u apoplast listova što rezultira inhibicijom kasnijih faza patogeneze, kao što su formiranje haustorija, međućelijski rast mecelije i sporulaciju. Iz tog razloga ciprodinil ispoljava kurativno delovanje na V. inaequalis do 3 dana posle infekcije, dok na kasnije faze i klijanje spora ne deluje.

  NAPOMENA

  Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema negative efekte na biljke.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi