Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Dekada

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija

Boskalid 500 g/l

Grupa

Karboksamid

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

250 ml i 1 l

Karenca

Jabuka i jagoda – 7 dana
Leska – 14 dana
Vinova loza, suncokret i uljana repica – 28 dana

Klasifikacija rezistentnosti

7

Dekada

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi/usevi: jabuka, jagoda, vinova loza, leska, suncokret i uljana repica.

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača mrke pegavosti jabuke (Alternaria alternata) u količini 0,375–0,6 l/ha uz utrošak vode 500–1000 l/ha (5–10 l/100 m2).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno do kraja cvetanja: sve latice opale (BBCH 61–69).

  Jagoda: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1–1,2 l/ha uz utrošak vode 300–600 l/ha (3–6 l/100 m2).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja: prvi cvetovi otvoreni do kraja cvetanja: cvetovi se smežuravaju: većina krunica opala (BBCH 60–67).

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1–1,2 l/ha uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).
  Vreme primene: preventivno, od fenofaze kraja cvetanja do faze omekšavanja bobica (BBCH 69–85).

  Leska:

  • za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova leske (Monilinia fructigena) u količini 0,5 l/ha uz utrošak vode 600– 1000 l/ha (6–10 l/100 m2).Vreme primene: u vreme cvetanja ženskih cvetova.
  • za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Fusarium lateritium) u količini 0,5 l/ha uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).

  Vreme primene: početkom formiranja plodova i u vreme sazrevanja plodova, a pre prvog opadanja.

  Suncokret: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,4–0,8 l/ha uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka butonizacije (cvetna glavica se odvaja od najmlađih listova) do faze punog cvetanja: srednja trećina glavice u cvetu (BBCH 55–65).

  Uljana repica: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,4–0,8 l/ha uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja: pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kraja cvetanja (BBCH 57–69).

  Proizvod se može primeniti dva puta u toku godine na istoj površini.

  Mogućnost mešanja

  Ne sme se mešati s preparatima na bazi fosetil-aluminijuma, dodina i cipermetrina. Pre mešanja s drugim preparatima, naročito drugih formulacija treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

 • Dekada pruža efikasnu i pouzdanu zaštitu od brojnih vrsta gljiva iz rodova: Alternaria spp., Botrytis spp., Sclerotinia spp., Mycosphaerella spp., Monilina spp., koje prouzrokuju sušenje grana i cvetova, pegavost listova i trulež plodova gajenih biljaka.

 • Dekada je folijarni fungicid s translaminarnim i akropetalnim kretanjem kroz biljku, koji pruža preventivnu i u izvesnim slučajevima kurativnu zaštitu. Fungicid Dekada sadrži aktivnu materiju boskalid, koja pripada grupi karboksamida, a deluje tako što inhibira aktivnost sukcinat ubikvinon reduktaze u mitohondrijalnom lancu (kompleks II). Ovim mehanizmom delovanja, fungicid blokira prenos elektrona u mitohondrijama, inhibira klijanje spora, izduživanje klicine cevi i sve ostale faze razvoja gljive.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi