Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Niveral

Kontaktni folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

Aktivna materija

Fluazinam 500 g/l

Grupa

2,6-dinitroanilini

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

50 ml, 250 ml, 1 L i 5 L

Karenca

Krompir – 7 dana
Jabuka – 60 dana

Klasifikacija rezistentnosti

29

Niveral

Prednosti preparata

 • Visoka efikasnost u sprečavanju infekcije
 • Vrlo široka primena u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
 • Odličan u zaštiti od plamenjače
 • Pogodan za primenu u kišnim uslovima

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: krompir, jabuka, malina i jagoda.

  Krompir: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 0,3–0,4 l/ha (3–4 ml/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja. Primenjuje se folijarno, traktorskim prskalicama uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 ml/100 m²).

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha, odnosno 0,25 l/m visine krošnje, uz utrošak vode 600–1.000 l/ha (6–10 ml/100 m²).
  Vreme primene: primenjuje se preventivno, tokom perioda primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za zarazu ili pre kiše (BBCH 51–77).

  U intenzivnoj proizvodnji jabuke, Niveral se redovno uključuje u programe zaštite, jer u kombinaciji sa triazolima ispoljava izuzetno delovanje u suzbijanju Venturia inaequalis i Alternaria spp., a ima i izvesno delovanje na fitofagne grinje.

  Malina i jagoda: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače maline (Phytophthora fragariae var. rubi) i jagode (Phytophthora fragariae) u količini 1–1,5 l na 2.000 l vode. Rastvor preparata zaliva se u širini od 1 m, odnosno 0,5 m sa svake strane reda.
  Vreme primene: koristi se u proleće, u početku vegetacije ili čim se registruju prvi simptomi na nadzemnom delu jagode ili maline.

  Niveral se koristi na bostanu za suzbijanje Alternaria spp., Helminthosporium spp. i Colletotrichum spp. na kupusnjačama za suzbijanje kile kupusa (Plasmodiophora brassicae), na šećernoj repi za suzbijanje gljive Polymixa betae, koja prenosi viruse prouzrokovače rizomanije. Zbog delovanja na zoospore, preparat se uspešno koristi za dezinfekciju sadnica od plamenjače korena jabuke (Phythophora cactorum) potapanjem u rastvor preparata pre sadnje. Niveral ima široku primenu u zaštiti od bolesti lukovica cveća, tretiranjem, odnosno potapanjem u trajanju od 15 minuta u koncentraciji od 0,5% (selektivan je za većinu vrsta cveća, izuzev za narcis).

  Mogućnost mešanja

  Niveral se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim, pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost mešanja.

 • Niveral uspešno štiti useve od: plamenjače krompira (Phytophthora infestans), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), plamenjače maline (Phythophthora fragariae var. rubi) i jagode (Phytophthora fragariae).

 • Niveral je preventivni fungicid koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Fluazinam, aktivna materija preparata Niveral, prema mehanizmu delovanja, pripada grupi prekidača oksidativne fosfoliracije. Fluazinam deluje na više mesta u ćeliji patogena, inhibira razviće nekoliko faza razvoja plamenjača i gljiva, uključujući i klijanje i formiranje infekcione strukture i pokretljivost zoospora. Niveral ima izvesna akaricidna i baktericidna svojstva.

  NAPOMENA

  Niveral se ne koristi za zaštitu bilja u zatvorenom prostoru, jer aktivna materija fluazinam ima izvesnu gasnu fazu. Prilikom primene preparata pridržavati se propisanih mera zaštite.

Programi zaštite

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi