Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Pillarus Top

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem

Aktivna materija

Kaptan 480 g/l

Grupa

Ftalimidi

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

1 l i 5 l

Karenca

Jagoda – 7 dana

Klasifikacija rezistentnosti

M4

Pillarus Top

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi/usevi: jagoda.

  Jagoda (u zaštićenom prostoru):

  • za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 2,5 l/ha uz utrošak vode 300–1200 l/ha (3–12 l/100 m2).

  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, od početka cvetanja do faze plodova zrelih za berbu (BBCH 60–87).

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae) u količini 2,5 l/ha uz utrošak vode 300–1200 l/ha (3–12 l/100 m2).

  Vreme primene: po potrebi u toku vegetacije, pre ostvarivanja uslova za  infekciju.

  Mogućnost mešanja

  Proizvod se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije, bordovskom čorbom, EC i uljnim formulacijama, abamektinom i sumporom kada se primenjuje u fenofazi precvetavanja. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

 • Proizvod se koristi za suzbijanje: prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae).

 • Pillarus Top je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja biljnih patogena. Aktivna materija kaptan stupa u procese sa slobodnim amino i hidroksil grupama enzima gljiva što za posledicu ima inhibiciju disanja i drugih metaboličkih procesa. Svoje delovanje ispoljava na više mesta u ćeliji gljiva, usled čega one veoma teško razvijaju rezistentnost na ovu aktivnu materiju. Ovim procesom se sprečava klijanje spora i onemogućava nastajanje infekcije.

  Pillarus Top ispoljava veoma dobre sinergističke efekte ukoliko se primeni sa sistemičnim fungicidima, posebno sa preparatima na bazi triazola. Nakon aplikacije odlično prijanja i vezuje se za površinu biljnog tkiva.

  Primena fungicida Pillarus Top posebno se preporučuje za saniranje posledica mehaničkih oštećenja ili grada, gde u kombinaciji sa aminokiselinama pospešuje njihovo zaceljenje.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi