Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Morfej

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

Aktivna materija

Ditianon 700 g/kg

Grupa

Hinoni

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

20 g, 100 g i 500 g

Karenca

Jabuka i višnja – 21 dan
Vinova loza – 42 dana
Breskva – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

M9

Morfej

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi: jabuka, breskva, višnja i vinova loza.

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequlis) u količini 0,75 kg/ha (0,25 kg/m visine krošnje/ha) uz utrošak vode 500–1500 l/ha (5–15 l/100 m²).
  Vreme primene: tokom perioda primarnih zaraza, od fenofaze „mišijih ušiju“ do faze kada su plodovi 80% krajnje veličine (BBCH 10–79), preventivno pre stvaranja uslova za infekciju. Proizvod se može koristiti najviše 5 puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–10 dana.

  Breskva: za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) u količini 0,75 kg/ha (0,25 kg/m visine krošnje/ha) uz utrošak vode 500–1500 l/ha (5–15 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, tretiranjem do fenofaze cvetanja (BBCH 51). Proizvod se može koristiti najviše 2 puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–10 dana.

  Višnja: za suzbijanje prouzrokovača mrke pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) u količini 0,75 kg/ha (0,25 kg/m visine krošnje/ha) uz utrošak vode 500–1000 l/ha (5–10 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, tretiranjem od fenofaze precvetavanja do fenofaze završenog rasta mladara (BBCH 67–91). Proizvod se može koristiti najviše 2 puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–10 dana.

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini 0,75 kg/ha (0,25 kg/m visine čokota/ha) uz utrošak vode 300–900 l/ha (3–9 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, tretiranjem od početka rasta listova do fenofaze zatvaranja grozda (BBCH 10–79). Proizvod se može koristiti najviše 3 puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–10 dana.

  Mogućnost mešanja

  Proizvod se ne sme mešati sa uljnim formulacijama, preparatima alkalne rekacije i preparatima na bazi sumpora.

 • Proizvod se koristi za suzbijanje: prouzrokovača pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequlis) kod jabuke,  prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) kod breskve, prouzrokovačamrke pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kod višnje, prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kod vinove loze.

 • Morfej je kontaktni i preventivni fungicid, na bazi aktivne materije ditianon, koja pripada hemijskoj grupi hinona. Fungicid je namenjen za suzbijanje mnogobrojnih gljivičnih prouzrokovača biljnih bolesti u voćarskim zasadima. To je multi-site inhibitor formiranja proteina. Ova inhibicija proteina kod gljiva sprečava klijanje spora i formiranje klicine cevi što onemogućava nastanak infekcije i pri povoljnim uslovima. Nakon aplikacije odlično prijanja i vezuje se za površinu biljnog tkiva. Nove padavine povoljno utiču na ponovnu aktivaciju depozita i delimično redistribuciju na novi prirast.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi