Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Basf

Signum®

Preventivni i kurativni fungicid širokog spektra delovanja

Aktivna materija

Boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg

Grupa

Piridin-karboksamidi + metoksikarbamati

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

8 g, 30 g, 100 g i 500 g

Karenca

Trešnja i šljiva – 3 dana
Breskva, kajsija, jagoda, malina i borovnica – 7 dana
Višnja, krompir, paradajz, luk, salata i peršun – 14 dana
Leska i orah – 28 dana 

Klasifikacija rezistentnosti

Boskalid 7 + piraklostrobin 11

Signum

Prednosti preparata

 • Fungicid sa najširim spektrom primene na tržištu
 • Suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću
 • Bolji kvalitet plodova – lakše čuvanje i transport
 • Poboljšava stanje biljaka

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: breskva, kajsija, višnja, trešnja, jagoda, malina, borovnica, leska, orah, krompir, paradajz, paprika, luk, salata, celer, šargarepa i peršun.

  Breskva: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica (Monilinia laxa) i mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini 0,652–0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (BBCH 59–65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87).

  Kajsija: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) i truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini 0,25–0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze punog cvetanja (najmanje 50% cvetova otvoreno) do fenofaze razvoja ploda: plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 64–75).

  Višnja: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini 0,56–0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, prvo tretiranje na početku cvetanja (10% cvetova otvoreno), drugo tretiranje u fenofazi precvetavanja, cvetovi se smežuravaju, većina cvetova opala (BBCH 61–67).

  Trešnja i šljiva: za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini od 0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, u toku vegetacije, od fenofaze vidljivih kruničnih listića sa pojedinačnim cvetovima bele boje do fenofaze plodova sazrelih za ishranu sa tipičnim ukusom i bojom karaktestičnom za sortu (BBCH 57–89).

  Jagoda i malina: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1,5 kg/ha, uz utrošak vode 300–600 l/ha (3–6 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, u toku vegetacije, od fenofaze cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65–87).

  Borovnica: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i truleži plodova (Colletotrichum spp.) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 300–600 l/ha (3–6 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze pojave prvih odvojenih cvetnih pupoljaka na produženoj cvasti do prvih otvorenih cvetova (BBCH 57–60).

  Leska: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp), sive nekroze (Fusarium lateritium), antraknoze (Colletotrichum spp), crne truleži (Cladosporium spp.) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja do 90% formiranih plodova (BBCH 61–79). 

  Orah: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp), sive nekroze (Fusarium lateritium), antraknoze (Colletotrichum spp), crne truleži (Cladosporium spp.), crne pegavosti lista i ploda oraha (Gnomonia leptostyla) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 1000–1500 l/ha (10–15 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja do 90% formiranih plodova (BBCH 61–79).

  Krompir: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini od 0,25 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, najkasnije na početku infekcije, drugo tretiranje 2–3 nedelje posle prvog tretiranja.

  Paradajz: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini od 0,4 kg/ha i prouzrokovača plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva) u količini od 0,7 kg/ha, uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: prvo tretiranje na početku infekcije, drugo i treće tretiranje 7–10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja. Obavezno otvoriti i provetriti plastenik ili staklenik, pa onda koristiti Signum®.

  Paprika: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: prvo tretiranje na početku infekcije, drugo i treće 7–10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja.

  Luk: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 0,7–1 kg/ i sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja prvog pravog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

  Salata: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Bremia lactucae) u količini od 1,5 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja trećeg lista do fenofaze kada 70% biljaka ima sortne odlike.

  Celer: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lišća (Septoria spp.) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja prvog pravog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

  Šargarepa: za suzbijanje crne pegavosti lišća (Alternaria dauci) i pepelnice (Erysiphe heraclei) u količini od 0,75 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja prvog pravog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

  Peršun: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria spp) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze prvog pravog razvijenog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

  Mogućnost mešanja

  Signum® se ne sme mešati sa preparatima na bazi cipermetrina, hlorpirifosa, fosetil-aluminijuma, dimetoata i dodina.

 • Signum® je delotvoran u suzbijanju: crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani), plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva), sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), plamenjače luka (Peronospora destructor), sive truleži (Botrytis cinerea), plamenjače salate (Bremia lactucae), sive pegavosti lišća (Septoria spp.) i peršuna, crne pegavosti (Alternaria spp.), crne pegavosti lišća (Alternaria dauci) i pepelnice šargarepe (Erysiphe heraclei).

 • Signum® je dvokomponetni fungicid koji sadrže aktivne materije boskalid i piraklostrobin. Boskalid pripada grupi karboksiamida, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor transporta elektrona u mitohondrijama i to u kompleksu 2 (SDHI). Piraklostrobin pripada grupi metoksikarbamata, a prema mehanizmu delovanja remeti normalan proces transporta elektrona u kompleksu 3 (citohrom bc1-ubihinon oksidaza na Qo mestu). Delovanje na proces disanja, ali na različitim mestima omogućava da Signum® ima jedan od najširih spektara primene i da suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voćarstvu i povrtarstvu. Visoka selektivnost prema gajenim biljkama pruža mogućnost primene tokom cele vegetacije, od ranih faza razvoja biljaka do neposredno pred berbu. Pravovremenom primenom obezbeđuje zdrave biljke, bolji kvalitet plodova, a time i lakše i duže čuvanje.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi