Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Basf

Sercadis® Plus

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija

Fluksapiroksad 75 g/l + difenokonazol 50 g/l

Grupa

SDHi + Triazoli

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

10 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L

Karenca

Jagoda – 1 dan
Patlidžan, paradajz, paprika, krompir i povrće iz familije Cucurbitaceae sa jestivom korom – 3 dana (krastavci, krastavci za kišeljenje, tikvice i drugi hibridi) i sa nejestivom korom (dinje, bundeve, lubenice i dr. hibridi)
Stočni i konzumni grašak, šargarepa i peršun za koren – 7 dana
Salata, radič, endivija, motovilac, rukola, brokoli, karfiol, kupus i prokelj i praziluk – 14 dana
Jabuka i kruška – 35 dana

Klasifikacija rezistentnosti

Fluksapiroksad 7 + difenokonazol 3

Sercadis Plus

Prednosti preparata

 • Odlična kombinacija dve aktivne materije
 • Novi mehanizam delovanja
 • Širok spektar delovanja u velikom broju povrtarskih kultura
 • Suzbija prouzrokovače pepelnice, alternarije, pegavosti lišća i crne truleži
 • Brzo delovanje i zaštita novog porasta
 • Kratka karenca

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi/Usevi: jabuka, kruška, jagoda, paradajz, paprika, povrće iz familije Cucurbitaceae, stočni i konzumni grašak, šargarepa, peršun, salata: radič, endivija, motovilac, rukola, brokoli, karfiol, kupus, prokelj, krompir i patlidžan.

  Jabuka i kruška:

  • za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina) u količini od 1,2 l/ha (12 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–1200 l/ha (2–12 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53–81).

  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,72 l/ha (7,2 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–1200 l/ha (2–12 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53–81).

  Jagoda gajena na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaeroteca macularis) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²) na otvorenom polju, odnosno 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²) u zatvorenom prostoru.
  Vreme primene: u fenofazi od otvaranja prvih cvetova do drugog roda (više plodova obojenih), (BBCH 60–89).

  Paradajz gajen na otvorenom polju i u zatvorenom prostoru:

  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice kod biljaka iz familije Solanaceae (Leveilula taurica) i pepelnice paradajza (Oidium lycopersici) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), uz utrošak vode 400–1000 l/ha (4–10 l/100 m²) na otvorenom polju, odnosno 400–1200 l/ha (4–12 l/100 m²) u zatvorenim prostorima.
  • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i alternarijske lisne pegavosti (Alternaria alternata) u količini od 1,0 l/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak vode 400–1000 l/ha (4–10 l/100 m²) na otvorenom polju, odnosno 400–1200 l/ha (4–12 l/100 m²) u zaštićenim prostorima.

  Vreme primene: u fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti kada plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14–89).

  Paprika gajena u zaštićenom prostoru:

  • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) i alternarijske pegavosti (Alternaria alternata) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak vode 400–1000 l/ha (4–10 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od razvijenog četvtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14–89).

  • za suzbijanje pepelnice biljaka iz familije Solanaceae (Leveillula taurica) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), uz utrošak vode 400–1000 l/ha (4–10 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od razvijenog četvtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14–89).

   

  Povrće iz familije Cucurbitaceae sa jestivim korenom (krastavci, krastavci za kišeljenje, tikvice i drugi hibridi) i sa nejestivim korenom (dinje, bundeve, lubenice i drugi hibridi) gajenog na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice krastavca (Erysiphe cichoracaerum), bolesti lista i stabla krastavca (Stagonosporopsis cucurbitacearum sin. Mycospharella melonis, Didymella bryoniae) i pepelnice tikvice (Podosphaera fuliginea) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–1000 l/ha (2–10 l/100 m²) na otvorenom prostoru, odnosno 200–1200 l/ha (2–12 l/100 m²) u zaštićenom prostoru.
  Vreme primene: u fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti kada plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14–89).

  Stočnog i konzumnog graška: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti (Ascochyta pisi) i paleži graška (Ascochyta pinodes) u količini od 2,0 l/ha (20 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).
  Vreme primene: u fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rašljika (kultivari sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15–89).

  Šargarepa:

  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice šargarepe (Erisiphe heraclei) i gljiva iz roda Leveilula (Leveilula spp) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12–49).

  • za suzbijanje prouzrokovača paleži lišća šargarepe (Alternaria dauci) i crne pegavosti šargarepe (Alternaria radicina) u količini od 1,0 l/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12–49).

  • za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini od 2,0 l/ha (20 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12–49).

  Peršun za koren:

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti iz roda Alternaria (Alternaria spp.) u količini od 1,0 l/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–1000 l/ha (2–10 l/100 m²).
  • za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini od 2,0 l/ha (20 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–1000 l/ha (2–10 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12–49).

  Salata, radič, endevija, motovilac i rukola: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i bele truleži salate (Sclerotinia minor) u količini od 1,2 l/ha (12 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–1000 l/ha (2–10 l/100 m²).
  Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignut oblik i tvrdoća glavice), (BBCH 12–49).

  Salata gajena na otvorenom polju: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i bele truleži salate (Sclerotinia minor) u količini od 2 l/ha (20 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignut oblik i tvrdoća glavice), (BBCH 12–49).

  Brokoli, karfiol, kupus i prokelj: za suzbijanje prouzrokovača prstenaste pegavosti lista (Mycosphaerella brassicicola) i pegavosti iz roda Alternaria (Alternaria spp) u količini od 1,0 l/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).
  Vreme primene: u fenofazi od početka formiranja glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena, do pune zrelosti (BBCH 41–91).

  Krompir: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.) seme je tamno (BBCH 38–89) količini od 0,75 l/ha (7,5 ml/100 m²), uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: u fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se.

  Patlidžan u gajenom u zaštićenom prostoru:

  • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini od 1,0 l/ha (10 ml/100 m²).
  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice biljaka familije Solanaceae (Leveilula taurica) pepelnice paradajza (Oidium neolycopersici) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), uz utrošak vode 400–1000 l/ha (4–10 l/100 m²).

  Vreme primene: u fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14–89).

  Praziluk: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria porrii) i rđe luka (Puccinia allii) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²), uz utrosak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvijena 3 lista do potpunog razvoja lukovice (BBCH 13–49).

  Mogućnost mešanja

  Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. U obavljenim ispitivanjima, pokazao je kompatibilnost sa većinom preparata. Pre mešanja preparata sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

 • Sercadis® Plus je efikasan u suzbijanju: čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), pepelnice jagode (Sphaeroteca macularis), pepelnice kod biljaka iz familije Solanaceae (Leveilula taurica), pepelnice paradajza (Oidium lycopersici), crne pegavosti (Alternaria solani) i alternarijske pegavosti (Alternaria alternata), pepelnice biljaka iz familije Solanaceae (Leveillula taurica), pepelnice krastavca (Erysiphe cichoracaerum), bolesti lista i stabla krastavca (Stagonosporopsis cucurbitacearum sin. Mycospharella melonis, Diddymella bryoniae), pepelnice tikvice (Podosphaera fuliginea), pegavosti (Ascochyta pisi) i paleži graška (Ascochyta pinodes), pepelnice šargarepe (Erisiphe heraclei) i gljiva iz roda Leveilula (Leveilula spp), pegavosti iz roda Alternaria (Alternaria spp.), bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i bele truleži salate (Sclerotinia minor), prstenaste pegavosti lista (Mycosphaerella brassicicola) i pegavosti iz roda Alternaria (Alternaria spp), crne pegavosti (Alternaria spp.), crne pegavosti (Alternaria solani), pepelnice biljaka familije Solanaceae (Leveilula taurica) i pepelnice iz roda Erysiphe (Erysiphe sp.).

 • Fluksapiroksad ima preventivno i kurativno delovanje. Sprečava deobu spora i razvoj infekcije. Inhibitor je sukcinat dehidrogenaze. Difenokonazol je lokalsistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Kombinacija ove dve aktivne materije obezbeđuje potpunu zaštitu gajenih useva.

  NAPOMENA

  Može se primenjivati tri puta na istoj površini tokom godine.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi