Zaštita rasada u plastenicima od najčešćih bolesti i insekata

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Zaštita U Rasadima

Za svaku proizvodnju iz rasada je najvažnije da se proizvede kvalitetan i zdrav rasad, odnosno da se obavi kvalitetna zaštita rasada od najčešćih bolesti i insekata. Prilikom proizvodnje rasada u plastenicima treba voditi računa o nekoliko bolesti.

Sprečite poleganje rasada

U samom početku bitno je da se spreči poleganje rasada, koje mogu da izazovu gljivice iz rodova: Phythium spp., Rizoctonia spp., Phytophthora spp., Fusarium spp. i Scelrotinia spp.. Ove gljivice su uvek prisutne u zemljištu i čekaju povoljne uslove da napadnu biljke.

Uslovi koji pogoduju za pojavu ovih bolesti su povećana vlažnost zemljišta i vazduha i temperature od 10-250C. Najčešća greška koju prave proizvođači jeste da preterano zalivaju rasad čime omogućavaju širenje zoospora. Takođe, teško i zbijeno zemljište, slabo provetravanje i pregust usev pogoduju širenju bolesti.

Hemijske mere za sprečavanje pojave i širenja oboljenja u zaštićenom prostoru je primena fungicida Leutar, na bazi metalaksil-M, zalivanjem leja u količini 0,06% (6 ml na 10 l vode). A ukoliko se radi o proizvodnji povrća na otvorenom, tada se primenjuje preparat Leonida, na bazi dve aktivne materije metalaksil-M i fluazinam, u količini 0,6 l/ha 7-10 dana nakon rasađivanja.

salata iz plastenika

Zaštita rasada od siva truleži

Od pojave kotiledonih listića može da se javi i siva trulež na rasadu. Prvo zahvata vrhove kotiledonih ili stalnih listova, i u obliku slova „V“ se spušta ka stabaocu, pa sve do korena. Na ovaj način takođe dolazi do propadanja rasada u uslovima povećane vlage i temperature vazduha.

Zaštita rasada od sive truleži obavlja se pomoću tretmana Signum u količini 10-15g na 100 m2 na 3-6 l vode, Teldor u količini 10 ml na 10l vode ili Aserija u količini 10 ml na 10 l vode.

Insekti u rasadima

Od insekata u rasadničkoj proizvodnji mogu da se jave buvači, tripsi i grinje.

Buvači, hraneći se listovima mladih biljaka, mogu da za kratko vreme naprave velike štete. Njih uništavamo primenom insekticida Savanur EC u količini 10-15 ml na 10 l vode, Plures u količini 10-15 ml na 10 l vode ili Fastac 10 EC u količini 1,5-2 ml na 10 l vode.

Tripsi ili „iglice“ su izuzetno polifagne štetočine i prave štete sisajući sokove iz listova i cvetova mladih biljaka. Takođe, tripsi su i prenosioci virusa. Njihovo hemijsko suzbijanje se obavlja preparatima Dicarzol 50 SP u količini 25 g na 10 l vode, Amon 020 EW u količini 15 ml na 10 l vode, ili Fastac 10 EC u količini  2 ml na 10 l vode.

Grinje su sitni pauci koji se teško uočavaju bez lupe. Njihovoj pojavi pogoduju temperature iznad 250C. Vrlo su polifagni i hrane se pravljenjem sitnih uboda na listovima. Prvi simptomi su jasno uočljivi na licu starijeg lišća i kako se napad pojačava, tako se tačkice na listu šire i spajaju i dovode do propadanja lista. Grinje se uspešno suzbijaju akaricidima Amon 020 EW u količini 15 ml na 10 l vode i Acramite 480 SC u količini 6-10 ml na 10 l vode.

U cilju dobijanja visokih prinosa i kvalitetnih plodova neophodna je pravovremena zaštita rasada. Zato svoju pažnju usmerite na to, a stručnjaci iz Agrosave vam stoje na raspolaganju za pomoć i savete.

Autor

Milana Janićijević

Stručnjak za povrtarske useve

Agrosava

Najnovije novosti