Kako pravilno pripremiti zemljište za setvu pšenice?

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Pšenica

Proizvodna 2022. godina biće zapamćena kao veoma teška za domaću poljoprivredu, a posebno za kulture koje su sejane u proleće kao što su kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret.

Deficit padavina u toku leta sa jakim i dugotrajnim periodima ekstremno visokih temperatura je direktno uticao da prinos navedenih kultura bude značajno manji.

Kiše krajem avgusta i početkom septembra su dobro došle samo da bi zemljište moglo da se adekvatno pripremi za jesenju setvu i za kulture koje su sejane u postrnoj setvi.

 

pšenica
Foto: Shutterstock

 

S ozbirom na to da poslednjih nekoliko godina imamo sve češće pojave ekstremnih sušnih perioda u manjoj ili većoj meri na celoj teritoriji Srbije, treba obratiti pažnju ne samo na plodored nego i na ravnomernu raspodelu ozimih i jarih kultura u strukturi setve.

Setva pšenice počinje za nešto više od mesec dana i treba iskoristiti svaki povoljni momenat da se zemljište blagovremeno i kvalitetno pripremi za setvu.

Plodored je veoma bitan činilac za proizvodnju ozimih strnih žita. Dobri predusevi za pšenicu su: soja, grašak, krompir, rani hibridi kukuruza i suncokreta. Ove kulture ne samo da su povoljni predusevi za pšenicu, već nakon njihove žetve ostaje dovoljno vremena da se parcela primpremi za setvu.

 

pšenica
Foto: Pixabay

 

Nakon obilnih padavina treba sačekati da se zemljište prosuši, a onda izvršiti osnovno đubrenje N:P:K đubrivima i izvršiti osnovnu obradu – oranje zemljišta.

Zaoravanjem N:P:K đubriva stvaramo uslove da u oraničnom sloju ovi lementi budu ravnomerno raspoređeni po profilu obrađenog sloja, s obzirom na to da su Fosfor i Kalijum slabo pokretni elementi po profilu zemljišta za razliku od Azota.

Time se postiže da svi hranjivi elementi koji su potrebni pšenici u toku vegetacije budu dostupni u svim njenim fazama razvoja, ali uvek treba uzeti uzorke zemljišta i izvršiti agrohemijsku analizu.

Na osnovu tih rezultata treba uraditi normiranje N:P:K đubrivima po jedinici površine i odabrati formulaciju N:P:K đubriva koja će najoptimalnije napraviti idealan balans elemenata u zemljištu.

Najnovije novosti