Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Amanet

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

Aktivna materija

Fenoksaprop-p-etil 69 g/l + mefenpir-dietil 19 g/l (protektant)

Grupa

Ariloksifenoksi propionati

Formulacija

Emulzija ulje u vodi (EW)

Pakovanje

250 ml i 1 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

A

Amanet

Prednosti preparata

 • Selektivni herbicid za uskolisne korove, naročito divlji ovas
 • Posebno namenjen za ozimu pšenicu i ozimi ječam
 • Visoka efikasnost na bazi dve aktivne materije
 • Bez zabeležene fitotoksičnosti

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: ozima pšenica i ozimi ječam.

  Ozima pšenica i ozimi ječam: u količini od 1,2 l/ha.
  Vreme primene: kada su pšenica ili ječam u fazi razvoja od tri lista, pa do pojave drugog kolenca (BBCH 13–32). U odnosu na korove, primenjuje se kada su korovi najosetljiviji, u fazi 3–5 listova pa do pojave prvog kolenca.

  Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini.

  Amanet je efikasan na uskolisne korove, među kojima je najdominantnija vrsta divlji ovas (Avena fatua).

  Mogućnost mešanja

  Pri mešanju sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova može doći do izvesnog smanjenja efikasnosti fenoksaprop-P-etila, naročito ako se primeni u stresnim uslovima. U slučaju primene sa drugim oblicima formulacija neophodno je prethodno proveriti njihovu kompatibilnost.

 • Amanet je efikasan na uskolisne korove, među kojima je najdominantnija vrsta divlji ovas (Avena fatua).

 • Amanet je herbicid koji se, zahvaljujući prisustvu mefenpir dietila kao protektanta, može primenjivati selektivno u usevima ozima pšenice i ječma za suzbijanje travnih korova. Fenoksaprop-P-etil, kao aktivna supstanca, inhibira aktivnost enzima Acetil CoA karboksilaze i time inhibira proces sinteze masnih kiselina. Usvaja se prvenstveno listom, translokacija je ograničena – akropetalno i bazipetalno do tačke rasta u kojima ispoljava delovanje.

  NAPOMENA

  Ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača, preparat nije fitotoksičan za useve pšenice i ječma. U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati jara pšenica i jari ječam posle 15 dana, a kukuruz uz prethodno oranje posle 30 dana. Nakon žetve useva u kojima je primenjen Amanet nema ograničenja u plodoredu.

  Sprečiti zanošenje sredstva na susedne osetljive useve.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi