Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Amon 020 EW

Insekticid i akaricid

Aktivna materija

Abamektin 18 g/l

Grupa

Avermektini

Formulacija

Emulzija ulje u vodi (EW)

Pakovanje

5 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml i 1 L

Karenca

Paradajz – 3 dana
Jabuka, kruška i malina – 14 dana
Leska – 60 dana
Duvan – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

6

Amon 020 Ew

Prednosti preparata

 • Folijarni insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
 • Visoko efikasan u suzbijanju kruškine buve i grinja
 • Optimalna primena zajedno sa preparatom Letol EC
 • Najbolje vreme primene tokom proleća

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: jabuka, kruška, malina, duvan i leska.

  Jabuka: za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml u 10 l vode), uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC.
  Vreme primene: koristi se u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja.

  Kruška: za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) u koncentraciji od 0,1% (10 ml u 10 l vode), uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC.
  Vreme primene: koristi se na početku masovnog piljenja larvi kruškine buve, od fenofaze precvetavanja.

  Paradajz (u zatvorenom prostoru): za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,75–1 l/ha.
  Vreme primene: koristi se u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja.

  Malina: za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis) u količini 1–1,25 l/ha.
  Vreme primene: početkom listanja maline, a po pojavi pokretnih formi grinja.

  Duvan: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,75–1 l/ha.
  Vreme primene: koristi se od faze nicanja do 2–4 lista duvana.

  Leska: za suzbijanje erifidne grinje leske (Phytoptus avellanae) u količini od 0,75 l/ha.
  Vreme primene: na početku listanja, kada su razvijena 2–3 lista, a na početku migracije grinja iz pupoljka.

  Mogućnost mešanja

  Amon 020 EW može se mešati sa mineralnim uljima i preparatima slabe alkalne ili kisele reakcije. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana.

 • Amon 020 EW suzbija: grinje paučinara (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi), kruškinu buvu (Cacopsylla pyri), eriofidnu grinju lista maline (Phyllocoptes gracilis), duvanov trips (Thrips tabaci) i eriofidnu grinju leske (Phytoptus avellanae).

 • Amon 020 EW je folijarni insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija abamektin blokira električnu aktivnost u nervima i mišićima štetnih organizama. Nakon aplikacije penetrira u parenhimski sloj lista gde stvara depozit. Maksimalna efikasnost ispoljava se 3–5 dana nakon aplikacije, a perzistentnost depozita traje do 10 dana. Amon 020 EW ispoljava izuzetnu efikasnost u suzbijanju insekata koji se hrane iz ćelije kutikule (fitofagne grinje kao što su: P. ulmi, T. urticae, E. pyri, A. schlechtendali i dr.) ili unošenjem ishranom kao što je krompirova zlatica. Kruškina buva se hrani iz floema, do kojeg abamektin ne dospeva, pa na nju deluje kontaktno. Radi bolje pokrovnosti i povećanja perzistentnosti preparatu Amon 020 EW dodaje se parafinsko ulje Letol EC. Aktivna materija abamektin je fotonestabilna, pa se preporučuje primena u predveče ili tokom noći. Pojava ukrštene rezistentnosti sa postojećim insekticidima i akaricidima do sada nije utvrđena.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi