Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Sever

Insekticid za suzbijanje larvi štetnih insekata

Aktivna materija

Emamektin benzoat

Grupa

Avermektini

Formulacija

Vodorastvorljive granule (SG)

Pakovanje

25 g, 100 g i 1 kg

Karenca

Jabuka, breskva i vinova loza – 7 dana
Paradajz – 3 dana

Klasifikacija rezistentnosti

6

Sever

Prednosti preparata

 • Insekticid za suzbijanje larvi štetnih insekata
 • Insekticid biološkog porekla
 • Kratka karenca

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: jabuka, breskva, vinova loza i paradajz.

  Jabuka: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini od 2,5 kg/ha, uz utrošak vode 1000–1500 l/ha (10–15 l/100 m²).
  Vreme primene: pre početka piljenja larvi u fazi pojave „crne glave“, od fenofaze kada su plodovi jabuke oko polovine krajnje veličine do faze kada plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 75–89). Insekticid Sever se može primeniti maksimalno tri puta u toku godine na istoj površini, u intervalu između tretmana 7 dana.

  Breskva: za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u količini od 2,5 kg/ha, uz utrošak vode 500–1500 l/ha (5–15 l/100 m²).
  Vreme primene: pre početka piljenja larvi breskvinog smotavca od fenofaze kraja cvetanja (sve latice opale) do faze sazrelih plodova, kada imaju tipičan ukus i boju (BBCH 69–89) odnosno. Proizvod se može primeniti maksimalno tri puta u toku godine na istoj površini, u intervalu između tretmana 7 dana.

  Vinova loza: za suzbijanje sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u količini 1–1,5 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: pre početka piljenja larvi grožđanog moljca, od fenofaze kada je cvast jasno vidljiva do faze kada su bobice zrele za berbu (BBCH 53–89). Insekticid Sever se može primeniti maksimalno tri puta u toku godine na istoj površini, u intervalu između tretmana 10–14 dana.

  Paradajz (zatvoreni prostor): za suzbijanje minera paradajza (Tuta absoluta) u količini 1,5–2 kg/ha, uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: na početku piljenja larvi minera, a pre ubušivanja u list ili plod, od fenofaze razvoja prvih pravih listova glavnog stabla do pune zrelosti plodova (BBCH 11–89). Proizvod se može primeniti maksimalno tri puta u toku godine na istoj površini, u intervalu između tretmana 7 dana.

  Mogućnost mešanja

  Sever se može mešati sa drugim preparatima uz obaveznu prethodnu proveru kompatibilnosti. Ne primenjivati alternativno sa preparatima na bazi drugih makrocikličnih laktona (abamektin, milbemektin), zbog moguće ukrštene rezistentnosti.

 • Sever efikasno deluje na: jabukinog smotavca (Cydia pomonella), breskvinog smotavca (Cydia molesta), sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i minera paradajza (Tuta absoluta).

 • Sever je insekticid na bazi aktivne materije emamektin benzoat koja pripada hemijskoj grupi avermektina. Avermektini su makrociklični laktoni biološkog porekla, izolovani fermentacijom zemljišne bakterije Streptomyces avermitilis. Mehanizam delovanja je stimulativno lučenje γ-aminobuterne kiseline koja inhibira neurotransmitere što dovodi do paralize insekata i njihovog uginuća. Odlikuje se translaminarnom aktivnošću i kratkim vremenom poluraspada depozita na površini lista. Radi produženja perzistentnosti, kao i produženog perioda usvajanja insekticid Sever je poželjno primenjuvati u kombinaciji sa parafinskim uljem Letol EC u količini od 2,5 l/ha. Emamektin benzoat ima visoku efikasnost na širok spektar štetočina, nisku toksičnost na sisare i korisne organizme i dobar ekološki profil. S obzirom da je aktivna materija prirodnog porekla ima kratku karencu i može se koristiti za zaštitu plodova neposredno pred berbu.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi