Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Syngenta

Affirm® 095 SG

Insekticid translaminarnog i digestivnog delovanja za suzbijanje larvi

Aktivna materija

Emamektin benzoat 9,5 g/kg

Grupa

Avermektin

Formulacija

Vodorastvorljive granule (SG)

Pakovanje

25 g i 250 g

Karenca

Kupus, paradajz i paprika – 3 dana
Jabuka – 7 dana

Klasifikacija rezistentnosti

6

Affirm 095 Sg

Prednosti preparata

 • Jednistven način delovanja
 • Mali rizik od nastanka rezistencije
 • Brzo se razlaže na površini lista i ploda i ima kratku karencu
 • Manje štetno delovanje na korisne predatore

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: jabuka, kupus, paradajz i paprika.

  Jabuka: za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomenella) u količini 2,5–3,0 kg/ha, uz dodatak 0,25% mineralnog ulja ili okvašivača, uz utrošak vode 600–1.000 l/ha (6–10 l/100 m²), u zavisnosti od bujnosti useva.
  Vreme primeneprimenjuje se za suzbijanje prve generacije larvi jabukinog smotavca u fazi pojave „crne glave“, odnosno neposredno pred piljenje larvi, i drugo 10–14 dana kasnije, ako je potrebno u slučaju razvučenog perioda piljenja. Zbog kratke karence pogodan je za suzbijanje larvi druge, a ako se pojavi i treće generacije smotavca.

  Kupus: za suzbijanje larvi kupusara (Pierris brassicae) u količini od 1,5 kg/ha, uz dodatak okvašivača, uz utrošak vode od 400 l/ha (4 l/100 m²), u zavisnosti od bujnosti useva.
  Vreme primene: preporučuju se dva uzastopna tretmana u slučaju veće brojnosti štetočina. Prvo tretiranje izvesti u vreme pojave prvih larvi štetočina, a drugo 7–10 dana nakon prvog.

  Paradajz i paprika: za suzbijanje larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u količini od 1,5 kg/ha, uz dodatak okvašivača, uz utrošak vode od 400 l/ha (4 l/100 m²), u zavisnosti od bujnosti useva.
  Vreme primene: preporučuju se dva uzastopna tretmana u slučaju veće brojnosti štetočina. Prvo tretiranje izvesti u vreme pojave prvih larvi štetočina, a drugo 7–10 dana nakon prvog.

  Mogućnost mešanja

  Ne postoje uopštene preporuke o mogućnosti mešanja. U većem broju ogleda utvrđena je fizička kompatibilnost sa mnogim preparatima, ali mogućnost mešanja treba proveriti pre primene. U kombinaciji sa mineralnim uljima, ne sme se primenjivati sa fungicidima na bazi kaptana i sumpora.

 • Affirm® 095 SG odlično deluje na: jabukinog smotavca (Cydia pomenella), velikog kupusara (Pieris brassicae) i gusenicu pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 • Aktivna materija emamektin benzoat pripada grupi avermektina koji su polusintetski proizvodi dobijeni fermentacijom iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. Affirm® 095 SG je ekološki vrlo prihvatljiv i manje toksičan za korisne predatore. Preparat se brzo razlaže na svetlosti, posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna aktivnost mala. Efikasnost se povećava dodavanjem mineralnog ulja ili okvašivača. Preporučuje se primena u večernjim časovima. Nekoliko časova nakon unošenja aktivne materije ishranom, dolazi do paralize larvi i prestanka ishrane, a u sledeća 2–3 dana dolazi do njihovog uginuća. Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, alternativno ne primenjivati insekticide na bazi drugih avermektina. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

  Affirm® 095 SG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u preporučenim količinama i u naznačeno vreme.

  PREDNOSTI

  • Jednistveni način delovanja.
  • Mali rizik od nastanka rezistencije.
  • Brzo se razlaže na površini lista i ploda i ima kratku karencu.
  • Ima manje štetno delovanje na korisne predatore.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi