Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Saturn Ultra

Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetnih insekata

Aktivna materija

Teflutrin 15 g/kg

Grupa

Piretroidi

Formulacija

Granule (GR)

Pakovanje

1 kg i 10 kg

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

3

Saturn Ultra

Prednosti preparata

 • Kontrola žičnjaka i rovaca
 • Lako se primenjuje
 • Bezbedan po gajeni usev

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: kukuruz, suncokret i šećerna repa.

  Kukuruz: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini 5–10 kg/ha (50–100 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Suncokret: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini 5–10 kg/ha (50–100 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Šećerna repa: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini 5–7,5 kg/ha (50–75 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Mogućnost mešanja

  Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno mešanje sa drugim preparatima za vreme primene.

 • Saturn Ultra deluje na larve skočibuba–žičara (Elateridae sp.).

 • Saturn Ultra je insekticid iz grupe piretroida namenjen za suzbijanje zemljišnih štetočina primenom u toku setve. Piretroidi su kontaktni i digestivni insekticidi sa veoma brzim delovanjem na nervni sistem insekata putem blokiranja transporta Na jona kroz membranu nervnih ćelija, čime onemogućavaju prenos nervnih impulsa tj. utiču na permeabilnost membrana. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata.

  Osim opštih karakteristika, specifičnih za hemijsku grupu kojoj pripada, preparat Saturn Ultra odlikuje izuzetno visoka vrednost napona pare. Usled toga njegova isparljivost je velika što uslovljava njegovo značajno inhalaciono delovanje na zemljišne štetne insekte. Nakon primene obezbeđen je značajno dug period zaštite semena, klijanaca i mladih biljčica. Izostanak šteta i oštećenja u ovom osetljivom periodu daje mogućnost biljkama da ispolje sav svoj genetski potencijal kroz maksimalni prinos i kvalitet roda.

  NAPOMENA

  Prilikom tretiranja potrebno je poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih. Saturn Ultra se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom. Može se koristiti jedino direktnom primenom granula u uređajima, depozitorima, za primenu granularnih insekticida zajedno sa setvom. Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi