Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Asfert 1

Folijarna hraniva
Optimalna ishrana biljaka za pravilan rast i razvoj

Asfert 1

Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima

Prednosti preparata

  • Selektivni akaricid za suzbijanje štetnih fitofagnih grinja
  • Koristi se i u otvorenom i u zatvorenom prostoru
  • Ima dugotrajno rezidualno delovanje
  • Efikasan nezavisno od temperature i vlažnosti

Više informacija