Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Disident

Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice

Aktivna materija

Metsulfuron metil 600 g/kg

Grupa

Sulfoniluree

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

10 g

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

B

Disident 02

Prednosti preparata

 • Primenjuje se do lista zastavičara
 • Širok spektar delovanja
 • Meša se sa svim fungicidima

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: pšenica.

  Pšenica: u količini od 10 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
  Vreme primene: od faze razvoja dva lista pa do pojave lista zastavičara (BBCH 12–39). U odnosu na korove, preparat je najbolje primeniti kada su oni najosetljiviji, u fazi 2–4 lista. Primenjuje se uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).

  Disident ima:

  • dobru efikasnost (>90%) na korove kao što su: poljski prstenak (Anthemis arvensis), hoću–neću (Capsella bursapastoris), palamida (Cirsium arvense), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), divlja šargarepa (Daucus carota), mišjakinja (Stellaria media), divlja salata (Lactuca seriola), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), crvena kopriva (Lamium purpureum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), bulka (Papaver rhoes), poponac (Convolvulus arvensis) i poljska ljubičica (Viola arvensis);
  • slabu efikasnost (<75%) na korov kao što je: prilepača (Galium aparine).

  Mogućnost mešanja

  Može se mešati sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja. Ne sme se mešati sa preparatima iz grupe sulfonilurea. Radi proširenja spektra delovanja na korove kao što su prilepača (Galium aparine), poponac (Convolvulus arvensis) i divlja kupina (Rubus caesius), preporučuje se kombinacija sa preparatom Strabon u količini od 0,8 l/ha.

 • Disident ima:

  • dobru efikasnost (>90%) na korove kao što su: poljski prstenak (Anthemis arvensis), hoću–neću (Capsella bursapastoris), palamida (Cirsium arvense), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), divlja šargarepa (Daucus carota), mišjakinja (Stellaria media), divlja salata (Lactuca seriola), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), crvena kopriva (Lamium purpureum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), bulka (Papaver rhoes), poponac (Convolvulus arvensis) i poljska ljubičica (Viola arvensis);
  • slabu efikasnost (<75%) na korov kao što je: prilepača (Galium aparine).
 • Disident je selektivni, translokacioni herbicid iz grupe sulfonilurea. Deluje na biosintezu aminokiselina što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima ALS sintetaze. Usvaja se korenom i listom, kroz biljku se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Preparat se obavezno primenjuje sa dodatkom okvašivača ES plus.

  NAPOMENA

  U slučaju preoravanja mogu se sejati samo jara strna žita uz prethodnu obradu zemljišta. U istoj kalendarskoj godini posle pšenice mogu se sejati samo strna žita, uljana repica i trave. U normalnom plodoredu nema ograničenja.

  FITOTOKSIČNOST

  Ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača preparat ne izaziva fitotoksičnost u usevu pšenice. Sprečiti zanošenje na susedne širokolisne parcele.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi