Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Glifosav 480

Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova

Aktivna materija

Glifosat 480 g/l u obliku izopropilamino sol

Grupa

Fosfonati (glicini)

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje

250 ml, 1 L, 5 L, 10 L i 200 L

Karenca

Voće i vinova loza – 35 dana

Klasifikacija rezistentnosti

G9

Glifosav 480

Prednosti preparata

 • Totalni herbicid maksimalne efikasnosti
 • Najekonomičnije rešenje za suzbijanje korova
 • Ne deluje preko zemljišta – primena posle setve a pre nicanja
 • Široka primena (u voću, vinovoj lozi, na strništima…)

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: voće i vinova loza.

  a) U zasadima voća i vinove loze primenjuje se:

  • za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2–4 l/ha (20–40 ml/100 m²),
  • za suzbijanje pirevine (Argopyrum repens) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m²),
  • za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 4–5 l/ha (40–50 ml/100 m²),
  • za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslačka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.) u količini 5–6 l/ha (50–60 ml/100 m²),
  • za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubače (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.) u količini 6–8 l/ha (60–80 ml/100 m²);

  b) Na strništima:

  • za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m²),
  • za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 4–5 l/ha (40–50 ml/100 m²),
  • za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubače (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.) u količini 6–8 l/ha (60–80 ml/100 m²),
  • za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslačka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.) u količini 5–6 l/ha (50–60 ml/100 m²);

  c) U suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima koji se privode kulturi posle odvodnjavanja:

  • u količini 4–8 l/ha (40–80 ml/100 m²);

  d) Na neobrađenim površinama:

  • u količini 5–12 l/ha (50–120 ml/100 m²).


  Vreme primene:
   u svim slučajevima preparat treba primeniti sa utroškom vode 100–200 l/ha kada korovi dostignu visinu 15–40 cm, za divlji sirak pred izbijanje metlice, a kod trske (u suvim ili delimično plavljenim kanalima) u fazi metličanja.

  Mogućnost mešanja

  Glifosav 480 može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Colosseum)i 2,4 D (Maton).

 • Glifosav 480 je totalni herbicid vrlo efikasan na skoro sve jednogodišnje i višegodišnje korove, posebno na: pirevinu (Argopyrum repens), rizomski sirak (Sorghum halepense), palamidu (Cirsium arvense), štavelj (Rumex sp.), poponac (Convolvulus arvensis), zubaču (Cynodon dactylon) i divlju kupinu (Rubus sp.).

 • Glifosav 480 je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze, na strništima, u suvim kanalima i na neobrađenim površinama. Ne deluje preko zemljišta, pa je pogodan i za primenu neposredno pre ili posle setve, pre nicanja gajenih biljaka. Iako se simptomi delovanja uočavaju tek za nekoliko dana, rast tretiranih biljaka prestaje ubrzo po tretiranju. Prvi simptomi u vidu hloroze i nekroze zapažaju se za 5–7 dana kod osetljivih biljaka, a za 10–20 dana kod manje osetljivih biljaka. Simptomi delovanja najpre se uočavaju kod mladih listova. Glifosat se u biljci transportuje do korenovog sistema, a toksični efekat je u neposrednoj vezi sa sprečavanjem porasta biljaka.

  NAPOMENA

  Preparat je fitotoksičan za sve biljke i prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne površine pod usevima i zasadima. Nema rezidualni efekat preko zemljišta.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi