Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Strabon

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima

Aktivna materija

Fluroksipir-meptil 288 g/l (200 g/l čistog fluroksipira)

Grupa

Derivati piridin-karboksilne kiseline

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

250 ml i 1 L

Karenca

Strna žita i crni luk – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

0

Strabon 1

Prednosti preparata

 • Selektivni sistemični hormonski herbicid
 • Kompletna zaštita u strnim žitima zajedno sa Matonom i Tribufenom
 • Odlično dejstvo na broćiku, poponac i divlju kupinu
 • Čista njiva bez korova

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: strna žita i crni luk.

  Strna žita: u količini od 1 l/ha.
  Vreme primene: u fazi razvoja tri lista, pa do pojave lista zastavičara (BBCH 13–39), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

  Crni luk: za suzbijanje širokolisnih korova u količini 0,8–1,2 l/ha.
  Vreme primene: kada je crni luk u fazi 3–6 listova, a korovi u fazi intenzivnog porasta.

  Strabon je efikasan na sledeće korove kao što su: vijušac (Bilderdykia convolvulus), hoću–neću (Capsella bursa-pastoris), žavornjak (Consolida regalis), prilepača (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), bulka (Papaver rhoeas), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persica), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), poponac (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium) i divlja kupina (Rubus cesius).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja u strnim žitima Strabon se može mešati sa preparatima MatonTribufen i Disident, kao i sa preparatima na bazi aktivnih materija MCPA i florasulam. Strabon se u luku primenjuje samostalno. Bez prethodne provere ne mešati sa drugim preparatima.

 • Strabon je efikasan na sledeće korove kao što su: vijušac (Bilderdykia convolvulus), hoću–neću (Capsella bursa-pastoris), žavornjak (Consolida regalis), prilepača (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), bulka (Papaver rhoeas), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persica), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), poponac (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium) i divlja kupina (Rubus cesius).

 • Strabon je selektivni sistemični hormonski herbicid koji se usvaja listom, a u manjoj meri izdankom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom, nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena, u kojima ispoljava svoje herbicidno delovanje.

  FITOTOKSIČNOST:

  Prolazna fitotoksičnost može se javiti ukoliko pre ili nakon primene nastupi mraz i ne utiče na dalji razvoj biljke i prinos. U kombinaciji sa fungicidima može izazvati prolaznu fitotoksičnost.

  NAPOMENA

  Zbog odličnog delovanja na divlju kupinu, u usevu kukuruza može se primenjivati do faze 6 razvijenih listova kukuruza u količini 0,7–0,8 l/ha. Nema ograničenja u pogledu izbora useva koji se mogu sejati u normalnom plodoredu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, ne sejati soju 14 dana nakon primene ovog preparata.

  Sprečiti zanošenje na susedne biljke jer može izazvati fitotoksične efekte na osetljivim širokolisnim gajenim biljkama.

  Ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humoznim zemljištima (1< humusa) zbog ispirljivosti. Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi