Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Apefasa

Wetsul®

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

Aktivna materija

Sumpor 800 g/kg

Grupa

Neorganske materije (multi-site fungicid)

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

300 g i 1 kg

Karenca

Jabuka – 14 dana
Vinova loza – 28 dana

Klasifikacija rezistentnosti

M2

Wetsul

Prednosti preparata

 • Može se primenjivati tokom cele vegetacije
 • Odlično preventivno delovanje na pepelnice
 • Ima sekundarno delovanje na fitofagne grinje
 • Kvalitetna formulacija i brza rastvorljivost

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi: jabuka i vinova loza.

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini 0,3–0,5% (30–50 g/10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18–25°C.
  Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze mišjih ušiju do faze kada plodovi dostignu oko 70% krajnje veličine (BBCH 54–77).

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u količini 0,3–0,5% (30–50 g/10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18–25°C. Preparat ima sekundarno dejstvo na prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), na grinje na lozi: Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis i jabuci Aculus schlechtendali.
  Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze kada se obrazuje 9 i više listova do početka šarka (BBCH 18–81). Može se primeniti najviše četiri puta u toku godine na istoj površini u intervalima 10–14 dana između tretiranja.

  Mogućnost mešanja

  Wetsul® se može mešati sa preparatima na bazi bakar–oksihlorida uz uslov da pH mešavine ostaje neutralan i sa preparatima iz grupe triazola. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele reakcije.

 • Wetsul® je odličan za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 • Wetsul® je preventivni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke i vinove loze. Elementarni sumpor, aktivna materija preparate Wetsul®, jedna je od prvih materija koja je počela da se primenjuje u zaštiti bilja. Zbog izvrsnog preventivnog delovanja na prouzrokovače biljnih bolesti, ali i značajnog fiziološkog efekta na biljke, sumpor se može primenjivati tokom cele vegetacije.

  Wetsul® ima sekundarno delovanje na fitofagne grinje, zato se u mnogim tretmanima zaštite bilja dodaje određena količina preparata kako bi se populacija grinja održala ispod praga štetnosti. Kvalitetna formulacija u obliku vododisperzibilnih granula omogućava brzo rastvaranje u vodi i potpuno nanošenje na površinu lista, čime se obezbeđuje dobar kontakt sa gljivom. Preparat primenjen u propisanim vremenskim uslovima ne ispoljava negativne efekte na biljke.

  NAPOMENA

  Na temperaturama ispod 16°C preparat deluje slabije zbog manje isparljivosti sumpora. Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na temperaturama višim od 28°C. Preparati na bazi sumpora nisu dovoljno efikasni za primenu pri jakom infekcionom potencijalu patogena i kada je ostvarena zaraza pepelnicom na bobicama. Wetsul® ne prati porast vršnih mladara koji su najosetljiviji na pepelnicu. Iz ovih razloga, preparat se najčešće koristi u kombinaciji sa lokalsistemicima iz grupe triazola, čime se produžava ukupno delovanje i odlaže pojava rezistencije na triazole.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi