Suzbijanje širokolisnih korova u soji posle nicanja preparatima Albion, Savazon i Lovac

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Suzbijanje Sirokolisnih Korova U Soji

U odnosu na druge ratarske kulture soja je manje konkurentna i osetljivija je na prisustvo korova u ranim fazama porasta. Soji treba više vremena da sklopi redove i da se na taj način zaštiti od korova, a za to vreme usev mora biti čist. Zato je neophodan tretman soje posle setve, a pre nicanja (preparati Eugen, Finish) kako bi lakše suzbili korove u fazi nicanja soje.

Nakon nicanja, najčešće kada je soja u fazi prve troliske, oslabi efekat pre em tretmana i tada počinju da niču novi korovi. U toj fazi pravi je trenutak da se suzbijaju korovi sa preparatom Albion. Preparat Albion sadrži dve aktivne materije, imazamoks i bentazon, sa različitim mehanizmima delovanja. Imazamoks je translokacioni herbicid, usvaja se listom i preko korena, ima određeno zemljišno delovanje. Suzbija jednogodišnje širokolisne i pojedine uskolisne korove. Bentazon deluje kontaktno, nema zemljišno delovanje, suzbija jednogodišnje širokolisne korove.

Preporuka je da se preparat Albion primeni dva puta u količini 0,9 l/ha, prvi put kada je soja u fazi prve troliske a drugi put 10 – 14 dana kasnije kada niknu novi korovi. Primena zavisi od faze uzrasta korova,a pravo vreme za tretiranje je kada su korovi u fazi kotiledona ili prvog para listova. Prednost preparata Albion u odnosu na druge preparate sličnog sastava je bolja formulacija, ne mora da mu se dodaje okvašivač jer ga već sadrži.

U praksi najviše problema proizvođačima predstavlja suzbijanje štira i ambrozije. To nije slučajno, za oba korova je dokazana rezistentnost na ALS inhibitore gde spada aktivna materija imazamoks. Ukoliko se soja gaji u području gde je dokazana rezistentnost jednog od ova dva korova (ili oba, što je najteži slučaj), neophodno je kombinovati Albion 0,9 l/ha sa preparatom Savazon u količini 1,0 l/ha. Štir i ambrozija nisu rezistentni na aktivnu materiju iz preparata Savazon. Ukoliko se soja gaji na parcelama gde nema problema sa ovim korovima dovoljno je koristiti samo Albion. Međutim, ako se iz nekog razloga zakasni sa primenom preparata pa korovi prerastu fazu od 2 lista, u tom slučaju takođe je preporuka dodati Savazon u količini 1,0 l/ha radi potpunog efekta na korove.

Poslednjih godina trend u zaštiti soje je primena aktivne materije klomazon. Za tu namenu Agrosava je registrovala preparat Lovac (klomazon 360 g/l). Lovac je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i duvana, registrovan je za primenu posle setve a pre nicanja u količini 0,75-0,9 l/ha. Preparat deluje kontaktno i zemljišno, aktivnu materiju biljke usvajaju korenom i izdankom. Simptomi delovanja se ispoljavaju u vidu izbeljivanja tretiranih korova, koji nekrotiraju i venu posle nekoliko dana. Korovi koji niču kroz herbicidni sloj zemljišta su u potpunosti depigmentisani i brzo nekrotiraju.

Praksa je pokazala da je najbolja efikasnost kada se Lovac kombinuje zajedno sa preparatima Albion i Savazon kada je soja u fazi jedne do tri troliske. U tom slučaju primenjuje se u manjoj količini, ili dvokratno u količini 0,1 l/ha (Albion 0,9 l/ha + Lovac 0,1 l/ha +Piano 5 gr) ili jednokratno u količini 0,2 l/ha u drugom tretmanu (Albion 0,9 l/ha + Lovac 0,2 l/ha + Piano 8 gr), kada je soja u fazi tri troliske. Lovac deluje sinergistički sa aktivnim materijama preparata Albion, pojačava efikasnost na štir i ambroziju. Zahvaljujući zemljišnom delovanju, primenom u fazi treće troliske sprečava nicanje korova dok soja ne sklopi redove. Ukoliko  se ne odradi na vreme tretman i korovi se razviju, trebalo bi kombinaciji (Albion 0,9 l/ha + Lovac 0,2 l/ha + Piano 8 gr)  dodati i preparat Savazon u količini 1-2 lit u zavisnosti od veličine širokolisnih korova.

 

Velimir Cvijetić
Agrosava, Stručna podrška

Najnovije novosti