Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Everest

Kontaktni fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem

Aktivna materija

Bakar-hidroksid 368,5 g/l (240 g bakarnog jona/l)

Grupa

Neorganska jedinjenja bakra

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 L, 5 L i 10 L

Karenca

Šećerna repa, začinska paprika – 14 dana
Leska – 21 dan
Vinova loza – 28 dana
Jabuka, malina, breskva, šljiva, višnja i borovnica – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

M1

F Everest

Prednosti preparata

 • Dolazi u obliku bakar hidroksida, koji vrlo efikasno deluje na patogene
 • Lako se rastvara, što omogućava kvalitetnu pokrivenost biljke
 • Idealan odnos cene i kvaliteta
 • Širokim spektar delovanja na: gljive, plamenjače, bakterije, alge…

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: krompir, paradajz, krastavac, začinska paprika, breskva, malina, jabuka, vinova loza, višnja, šljiva, leska, borovnica i šećerna repa.

  Krompir: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u koncentraciji 0,3–0,4% (30–40 ml/10 l vode).
  Vreme primene: tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja (BBCH 19–51/69).

  Paradajz: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u koncentraciji 0,3–0,4% (30–40 ml/10 l vode).
  Vreme primene: tokom faze intenzivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova (BBCH 19–79).

  Krastavac: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,3–0,4% (30–40 ml/10 l vode).
  Vreme primene: od faze 2–3 lista (BBCH 12–13), pa do faze kada je otvoreno 3–5 cvetova na glavnom stablu (BBCH 63–65).

  Začinska paprika: za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas euvesicatoria) u koncentraciji 0,4–0,6% (40–60 ml/10 l vode).
  Vreme primene: od razvoja 4–5. pravog lista na glavnom stablu (BBCH 15) do faze razvoja plodova (BBCH 71–75).

  Breskva: za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans) u koncentraciji 0,6–0,8% (60–80 ml/10 l vode).
  Vreme primene: pre kretanja vegetacije do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

  Malina:

  • za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u koncentraciji od 0,4% (40 ml/10 l vode).
  • za suzbijanje bakteriozne plamenjače maline (Pseudomonas syringae) u koncentraciji od 0,4% (40 ml/10 l vode) u prolećnom tretmanu i 0,5% (50 ml/10 l vode) u jesenjem tretmanu.

  Vreme primene: tokom faze intenzivnog rasta izbojaka (visina 20–120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8–10 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zarazu.

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis):

  • u koncentraciji od 0,7% (70 ml u 10 l vode).

  Vreme primene: tretiranje od početka vegetacije do razvoja listova (BBCH 00–10).

  • u koncentraciji od 0,5% (50 ml u 10 l vode).

  Vreme primene: tretiranjem tokom faze intenzivnosg porasta do faze roze pupoljaka (BBCH 55–57).

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3– 0,4% (30–40 ml/10 l vode).
  Vreme primene: tokom faze intenzivnog porasta (BBCH 15–16), cvetanja i razvoja bobica (BBCH 53–79), u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zarazu.

  Višnja: za suzbijanje prouzrokovača bakterioznog sušenja višnje (Pseudomons syringae) u količini 1,4–1,8 l/metru visine stabla/ha.
  Vreme primene: od završene berbe pa do opadanja 70% listova.

  Šljiva: za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) u količini 5–6 l/ha.
  Vreme primene: preventivno u toku mirovanja vegetacije.

  Leska: za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u količini 6,5 l/ha (1,5 l m visine/ha).
  Vreme primene:

  • prvi tretman u proleće, na početku otvaranja pupoljaka;
  • drugi tretman posle berbe;
  • treći tretman u jesen kada je opalo 2/3 listova.


  Borovnica:
   za suzbijanje prouzrokovača bakterioznog izumiranja i rak rana voćaka (Pseudomonas syringae) u količini od 5 l/ha (50 ml/100 m²).
  Vreme primene:

  • tretman na početku vegetacije kada su prvi listovi razvijeni do faze kada su prvi cvetni pupoljci otvoreni na produženoj cvasti (BBCH 13–57);
  • tretman u jesen, kada je opalo 75% listova.

  Šećerna repa: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercosora beticola) u količini od 5 l/ha.
  Vreme primene: preventivno, pre pojave prvih pega, od faze zatvaranja redova do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje (BBCH 39–49). Maksimalno 4 tretmana u toku godine, u intervalu 7–14 dana. 

  Mogućnost mešanja

  Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi sumpora u zasadu vinove loze, uz uslov da pH mešavine ostane neutralan. Everest ne mešati sa sredstvima jako kisele reakcije.

 • Everest dokazano suzbija bolesti kao što su: plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani), plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis), bakteriozna pegavost paprike (Xanthomonas euvesicatoria), kovrdžavost lišća (Taphrina deformans), kestenjasta pegavost i sušenje lastara maline (Didymella applanata), bakteriozna plamenjača maline (Pseudomonas syringae), čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora), plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), bakteriozno sušenje višnje (Pseudomons syringae), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakteriozna plamenjača leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina), bakteriozno izumiranje i rak rane voćaka (Pseudomonas syringae) i pegavost lista šećerne repe (Cercosora beticola).

 • Bakarni hidroksid, aktivna materija preparata Everest, spada u multi-site fungicide sa širokim spektrom delovanja na: gljive, plamenjače, bakterije, alge itd. Bakar smanjuje osetljivost biljaka, posebno drvenastih (vinova loza, voće i ukrasno bilje), na niske temperature. Preparati na bazi bakar-hidroksida mogu biti fitotoksični ukoliko se primene u uslovima hladnog i vlažnog vremena.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi