Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Tvister

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu

Aktivna materija

Mezotrion 50 g/l + terbutilazin 125 g/l

Grupa

Triketoni + triazini

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

1 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

F2 + C1

Tvister

Prednosti preparata

 • Kompletan preparat na bazi dve aktivne materije
 • Najbolja efikasnost u kombinaciji sa Nikosavom
 • Optimalan razvoj kukuruza i stabilniji prinosi
 • Suzbija korove i kada je kukuruz prošao razvojnu fazu pet listova

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: kukuruz.

  Kukuruz: u količini 2–2,3 l/ha.
  Vreme primene: u fazi razvoja od trećeg do sedmog lista (BBCH 13–17). Na korovske vrste koje se nalaze u spektru delovanja Tvister se primenjuje od klijanja do razvoja 6–8 listova.

  Tvister je efikasan na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), bljutavi štir (Amaranthus blitoides), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja na uskolisne korove Tvister se može mešati sa preparatom Nikosav i svim drugim preparatima na bazi nikosulfurona.

 • Tvister je efikasan na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), bljutavi štir (Amaranthus blitoides), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).

 • Tvister je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu. Visoka efikasnost u suzbijanju korova uslovljena je različitim načinom i mehanizmom delovanja aktivnih materija koje se međusobno odlično dopunjuju. Aktivna materija mezotrion pripada grupi triketona, a usvaja se putem lista i delom korenovog sistema i odlično suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Terbutilazin pripada grupi triazina, biljka ga usvaja jednim delom preko lista i putem korenovog sistema. Na površini zemljišta terbutilazin obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.

  Aktivne materije u preparatu Tvister sa različitim mehanizmom delovanja ispoljavaju visoku efikasnost u suzbijanju korovskih biljaka u usevu kukuruza. Nakon tretmana sa Tvisterom osetljive biljke vrlo brzo požute, zatim poprimaju braon boju i na kraju se suše. Prvi simptomi uočavaju se 3–5 dana od tretiranja, a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i njihovo uginjavanje. S obzirom na vreme primene, kada se javljaju i uskolisni korovi, najbolja efikasnost se postiže kada se kombinuju Tvister i Nikosav po priloženom upustvu za upotrebu.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi